המלצה על מתווכת ברחובות

אנו מביאים בפניכם את כללי האתיקה המקצועית שלנו, כללים אלה מנחים אותנו בעבודתנו היומיומית ואנו מקפידים עליהם מאוד!

סוכני הנדל"ן יעבדו אך ורק עם רשיון תיווך בתוקף.

סוכני הנדל"ן יתעדכנו באופן שוטף בנושאים המשפיעים על שוק הנדל"ן בקהילתם, עירם, אזורם וארצם.

הסוכנים יהיו בקיאים בכל החוקים, הפקודות, הכללים, התקנות, המנהגים והנהלים הנוגעים לתחום הנדל"ן בקהילתם, עירם, אזורם וארצם.

הסוכנים ישמרו ויקדמו את האינטרסים של לקוחותיהם בכל עת, תוך התנהגות הוגנת כלפי כל הצדדים לעסקה.

סוכן נדל"ן לא יוליך שולל כל מוכר, קונה, סוכן אחר, או צד אחר לעסקה או ינקוט צעדי הונאה או מרמה תוך ניהול עסקיו.

הסוכנים ימנעו מהפרזה, מצג שווא או הסתרת עובדות רלוונטיות הקשורות לנכס כלשהו או עסקה כלשהי.

הסוכנים יציגו בפרסומי הנכסים מידע אמיתי ומדויק ולא יטעו או יוליכו שולל את הציבור בדרך כלשהי.

סוכן נדל"ן לא ירכוש זכויות בנכס הרשום אצלו, עבור עצמו או בני משפחתו, או עבור עסקיו או כל גורם כלשהו בו הוא מחזיק בבעלות מהותית, אלא לאחר שהבהיר למוכר את המצב לאשורו. בעת מכירת נכס שבבעלותו או שבו הוא מחזיק בזכות כלשהי, על הסוכן לגלות את עובדת בעלותו או זכותו לקונה.

סוכן נדל"ן לא ימליץ או יציע ללקוח להשתמש בשרותיו של ארגון אחר או גוף עסקי אחר בו יש לו עניין כספי, אלא לאחר שגילה זאת בעת מתן ההמלצה או ההצעה.

הסוכנים ימליצו בפני הלקוחות שלהם להיוועץ בשרותי עורך דין כאשר האינטרסים של הלקוח דורשים זאת.

סוכנים יתנו שירותים מקצועיים שווים לכל אדם ולא ישתתפו בתוכנית או הסכם להפלות אדם או אנשים מסיבות הקשורות בגזע, צבע, דת, מין, נכות, מעמד משפחתי או מוצא לאומי.

סוכן נדל"ן יספק רמת שירות גבוהה ומקצועית, תוך שמירה על יחסי אנוש ראויים וסבר פנים טובות ללקוח.

סוכן נדל"ן לא ייתן ייעוץ בנושאים מקצועיים שמעבר למומחיותו.

עד לסגירת עסקה, סוכן יגיש כל הצעת רכישה למוכר מוקדם ככל האפשר ובאופן אובייקטיבי ללא משוא פנים.

שלטים המודיעים על נכס למכירה או השכרה לא יוצבו על נכס אלא בהסכמת הבעלים.

הסוכנים מתחייבים לנהל את עסקיהם תוך שמירה על מידת היושר וההגינות האישית והמקצועית ללא כל דופי, ולשמור על שמה המקצועי של הסוכנות.

במידה וסוכן שלנו עבר על אחד מכללי האתיקה אתם מתבקשים לדווח על כך

לשרון מוזס ביטון

בטל-0547697693

או במייל:  info@newhouseisrael.com

הכללים אמנם מנוסחים בלשון זכר אך תקפים לשני המינים כאחד.

Social Share Toolbar