קוראים יקרים חדשות לבקרים אנו שומעים על השינויים הצפויים במיסוי המקרקעין, נחשפים לפרשנויות ונבואות של יודעי דבר ובעלי אינטרסים, ביחס להשפעת השינויים עלינו האזרחים בני מעמד הביניים, בעלי המשפחות, משלמי המיסים, רוכשי ומוכרי הדירות העיקריים בשוק הנדל"ן במדינתנו. גם אני מצליחה לפעמים להתבלבל לנוכח המידע הרב הזורם בתקשורת אודות שינויים אלה, ומוצאת עצמי מנהלת על כך שיחות ארוכות עם לקוחות כמוכם שנמצאים איתי בקשר בתקופה האחרונה בנוגע לרכישה/מכירה של […]

קטגוריות: מאמרים מקצועיים

פרק המיסוי בהמלצות ועדת טרכטנברג אושר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית, ויקרא מעתה "החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011" (להלן: "החוק"). מדובר בחוק שמשנה משמעותית את שיעורי המס בשנת 2012 לעומת המצב כיום ולכן ראוי להיערך אליו מיידית לפני תוך שנת המס 2011 ולשקול, איזה השפעות של חבויות מס נוספות עשויות לנבוע כתוצאה מדחיית הכנסות, מכירת נכסים לרבות נכסי מקרקעין וניירות ערך בבורסה ומשיכות דיבידנדים שייעשו בשנת 2012 במקום בשנת […]